"Нов поглед през големия екран" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"Нов поглед през големия екран"

Дейности > Проекти > Erasmus+

"Нов поглед през големия екран"
Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078143.
Той е насочен към повишаване капацитета на педагогическия персонал на ДГ 65 "Слънчево детство" - София в областта на преподаването. 10 учители ще бъдат включени в структуриран курс за обучение на тема "Интерактивни средства за смарт обучение", които ще се проведе в Хелзинки, Финландия. В курсът се разглеждат две основни теми: съвременните технически интерактивни средства в обучението и електронни учебни материали за големи интерактивни изображения. Чрез участието си в курса, учителите на ДГ 65 "Слънчево детство" ще придобият необходимите им знания и умения за създаване и използване на качествени електронни учебни материали за големи интерактивни изображения, съобразени със спецификата на възрастовата група. Придобитите знания и умения учителите ще приложат в детската градина, като ще представят наученото пред своите колеги и ще създадат авторски електронни учебни материали за големи интерактивни изображения, които ще използват в пряката си работас децата. Предвиждат се поредица от открити педагогически ситуации в градината със създадените материали. Част от тях ще бъдат видеозаснети и споделени чрез платформа за обмен на видео. В края на работата по проекта ще се организира и проведе семинар за учители, директори и други заинтересовани страни, външни за детската градина.

Участие на учители в структуриран курс в Хелзинки, Финландия
От 18 до 23 август 2020 година в столицата на Финландия - Хелзинки, се проведе курс за учители на тема "Интерактивни средства за смарт обучение". В него от ДГ 65 "Слънчево детство" взеха участие учителите Елисавета Лаловски, Светла Маринова, Николая Куманова, Камелия Николова, Албена Миленкова, Галина Желева, Мая Парванова, Теодора Карабонева, Виталия Коцева и Ивайло Иванов. В рамките на 6-те учебни дни, те се запознаха с различни средства, базирани на смарт технологии, които могат да се използват активно в обучението на деца и ученици. Курсът се организира от T-oppi.
Негови лектори бяха университетски преподаватели и действащи учители. Акцент в обучението бе създаването на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения с помощта на специализиран софтуер. В рамките на курса бяха посетени две училища, новата библиотека на Хелзинки, научния музей Heureka и разгледани по-големите забележителности на града.

Проект в eTwining
Съвместно с ДГ 184 "Мечо Пух" стартирахме проект в най-голямата платформа на учители eTwining. Целта на проекта е да се сподели опита от работа по проектите в рамките на програма Еразъм+, ключова дейност 1 на двете градини. За целта над 90% от учителския колектив на детската градина си създадоха профили, които бяха одобрени от Националната агенция по Еразъм+ в България - Центъра за развитие на човешките ресурси. Платформата ще се използва активно за споделяне на постигнатото в рамките на проекта и резултатите от неговото изпълнение.

Проведени педагогически ситуации по образователни направления
През учебната година бяха проведени редица педагогически ситуации по различни образователни направления в различни възрастови групи с използване на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения, разработени от учителите, участващи в проекта.

 

Резултати от работата по проекта
В рамките на проектните дейности бяха създадени от учителите над 40 електронни учебни материали по различни образователни направления за всички възрастови група в детската градина. Тя бяха каталогизирани с описания, които да улеснят тяхното бъдещо използване. Електронните материали бяха създадени за използване в софтуерните продукти
TouchBoard и HiTeach.
Част от описанията бяха публикувани в платформата
eTwining за свободно използване от учителската колегия.

2 група - Околен свят - "Весел, тъжен и сърдит"
4 група - Околен свят - "Животните през зимата"
4 група - Математика - "Редица и колони"
3 група - Български език и литература - "Дядовата ръкавичка"
3 група - Математика - "Групирам"
3 група - Математика -  "Има ли за всекиго?"
3 група - Математика - "Кой е по-висок, кой е по-дълъг?"
3 група - Математика - "Лакомият пеликан"
3 група - Математика - "Определям посоки"
3 група - Околен свят - "Есен с четка в ръка"
3 група - Околен свят - "Есенно време"
3 група - Околен свят - "Животните на двора"
3 група - Околен свят - "Превозни средства"

Споделен опит

На 18 май 2021 година, от 13:30 часа се проведе уебинар "Добри практики на детските градини по програма Еразъм+", чиито организатори бяха ДГ 184 "Мечо Пух" и РУО на МОН на София-град. В уебинара взеха участие над 120 учители и директори на детски градини, както от София, така и от страната. На него бяха представени успешно реализирани проекти на ДГ 65 "Слънчево детство", ДГ 47 "Незабравка" и ДГ 184 "Мечо Пух" в рамките на програма Еразъм+, ключова дейност 1. Екипът на ДГ 65 "Слънчево детство" представи своята работа по проекта "Нов поглед през големия екран".

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню