"Приложимост на медиите в детската градина" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"Приложимост на медиите в детската градина"

Дейности > Проекти > Erasmus+

На 24.04.2019 г. се проведе семинар, на който учители от ДГ 65 представиха пред свои колеги придобитите знания и умения, придобити по време на курса "Средства и методи за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", който се реализира в рамките на европейската програма Еразъм+ . Учителите от ДГ 65 "Слънчево детство" демонстрираха  използване на специални техники за снимане на видео и снимки с непрофесионален фотоапарат и камера, практическа работа с дигитално видео и снимки, както и редактиране на видеоклип, запис и редактиране на звук. Представиха начини за споделяне на снимки, видео и звук с външни устройства и онлайн, като начин за комуникация с колеги, родители и други посредством новите технологии. Напомиха, че и смартфонът е инструмент за улавяне на работата на учителя и децата.

След проведения обучителен курс "Средства и методите за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", реализиран в рамките на европейската програма Еразъм+, учителите, участвали в проекта, приложиха на практика придобитите умения за видеомонтаж, като заснеха и обработиха видеа на празници, проведени в Детската градина.

На 22.11.2018г. беше проведено вътрешно обучение на колектива за наученото в курса "Средства и методи за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", който се реализира в рамките на европейската програма Еразъм+ . На него учителите, участващи в проекта, представиха чрез презентация знанията и уменията, придобити по време на мобилността в Берлин, Германия. Проведоха се и практически упражнения за цифров запис и обработка на педагогически ситуации, които бяха демонстрирани от участниците в курса.

Обучение по проект "Приложимост на медиите в детската градина" - Берлин
От 01-ви до 06-ти септември 2018 година педагозите се включиха в структуриран курс "Средства и методите за споделяне работата на учителя", който се организира от "Youth connected by Sound" в Берлин.
Там те обмениха добри практики за преподаване, запознаха се със структурата на предучилищното и училищното образование и възпитание. Посетиха професионална гимназия за преподаване/подготвяне на асистент-учители за детска градина. На тази среща бяха коментирани социални и образователни теми. Учителите Галина Желева и Цветелина Каменова презентираха пред ръководството на училището и студентите иновативни методи за преподаване в България.

От началото на месец юни 2018 година в ДГ 65 "Слънчево детство" се реализира проект "Приложимост на медиите в детската градина".  Проектът се реализира в рамките на европейската програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Училищно образование, като неговата продължителност е една година.

Основна цел на проекта е да придобие педагогическия колектив знания и умения за запис на аудио, фото и видео материали на педагогически ситуации посредством цифров диктофон, цифрова видео и фото камера/и. Тези умения ще бъдат полезни както за вътрешно-квалификационна дейност между колеги, така и при обучението на студентите, които редовно идват на стаж в детската градина, а и за споделяне с родители, които ще могат да придобият повече представа за работата в градината.

В рамките на проекта ще се обучат 10 души от педагогическия и ръководен състав на градината в структуриран курс на тема "Средства и методи за споделяне работата на учителя" в началото на септември 2018 година в град Берлин, Германия.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню