Дейности на психолога - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Дейности на психолога

Дейности > Учебно-възпитателни

Психолога в детската градина има за цел да даде обща подкрепа на индивидуалните потребности на децата,  да извършва интервенции в областта на психичното, социалното и емоционалното развитие на децата. Това включва индивидуална, групова и екипна работа с децата, учителите и родителите. Дейността на психолога е насочена към превенция и интервенция при затруднения в обучението на децата, взаимоотношенията в група, трудно поведение и личностно развитие.

 
 

Дара Василева е завършила бакалавър по "Психология" в Нов Български Университет. Предстои да завърши магистърска програма "Психология на развитието" в Нов Български Университет. Има опит в областта на детското развитие, научни изследвания, свързани с мисленето при деца в предучилищна възраст; сътрудник към лабораторията по когнитивно развитие на НБУ. В момента работи и в Академия за родители и деца за психомоторно развитие "КиндиРу". Обучава по психодрама към институт за психодраматични практики "Хирон".


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню