"Децата строят своите знания...чрез СТЕАМ" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"Децата строят своите знания...чрез СТЕАМ"

Дейности > Проекти > Erasmus+

ДЕЦАТА СТРОЯТ СВОИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СВЕТА ЧРЕЗ СТЕАМ
KIDS BUILD THEIR KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT THE WORLD THROUGH STEAM
проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2, регистрационен номер 2022-1-BG01-KA220-SCH-000086879
Продължителност на проекта от 01 септември 2022 до 31 юли 2024 година.

 

От 1 януари 2023 година започна работата по проекта в ДГ 184 "Мечо Пух". Координатор на проекта е ДГ 184 "Мечо Пух", а партньори са ДГ 65 "Слънчево детство" (София, България), детска градина Коренто (Хелзинки, Финландия), детска градина Ozel Akdeniz Basari Anaokulu (Манавгат, Турция), ДЗЗД "Обучение" (Русе, България), T-oppi OY (Еспоо, Финландия), Epsilon Marketing e.U. (Виена, Австрия), Europe Route Education Youth Sports and Culture Association (Манавгат, Турция). В рамките на проекта ще бъде разработена методология за работа по СТЕАМ подхода в детската градина чрез използване на конструктивни дейности.

Първа работа среща в София, България

 

На 3 и 4 февруари 2023 година в София се състоя първата международна среща по проекта. В нея участваха представители на всички партньори. В началото на срещата гостите от чужбина посетиха ДГ 65 "Слънчево детство" и наблюдаваха част от педагогическите ситуации в детската градина. Те бяха впечатление от организацията на пространствата в групите и възможностите за игра и обучение на децата. В рамките на двудневната среща беше съставен план за дейностите със съответните срокове за изпълнение и отговорности. Специално внимание бе отделено на използването на запазените графични знаци за индикация на програма Еразъм+ в материалите по проекта. В края на срещата бяха подписани договори с анекси между координаторът на проекта и всички партньори.

Обучение "СТЕМ/СТЕАМ в образованието" в Хелзинки, Финландия

 

От 2 до 4 март 2023 година в Хелзинки, Финландия се проведе курс за обучение на учители на тема "СТЕМ/СТЕАМ в образованието". Курсът се организира от пратньора T-Oppi OY, а негов домакин бе детската градина Коренто в Хелзинки. В рамките на обучението от ДГ 65 "Слънчево детство" участие взеха Галина Манолова, Ирена Топалова, Иванка Манчева, Радостина Янева. По време на обучението участниците се запознаха със СТЕМ/СТЕАМ подхода и неговите възможности за прилагане в различните степени на образователната система. Специално внимание бе отделено на използването му в детската градина. По време на обучението всички посетиха участници музея за научни експерименти Хеурека, където имаха поставени задачи за идентифициране на опити, свързани с отделните направления в СТЕАМ - наука, технилогии, инженерство, изкуство и математика.

Вътрешно обучение на тема "СТЕМ/СТЕАМ в образованието"

На 10 март 2023 в салона на основната сграда на ДГ 65 "Слънчево детство" се проведе вътрешен обучителен курс за запознаване на педагогическия колектив със СТЕМ/СТЕАМ подхода в образованието. Това обучение бе водено от учителите Иванка Манчева и Радостина Янева, които взеха участие в обучителния курс по темата в Хелзинки. Те представиха на своите колеги същността на СТЕАМ подхода и как той може да се използва в детската градина, в които образователни направления може да намери своето приложение и дадоха конкретни примери за работа с децата. В рамките на обучението Ивайло Иванов обърна специално внимание на 6 стъпки в разработката на СТЕАМ подхода: Наблюдение , Поставяне на въпроси, Изграждане на хипотеза, Провеждане на експеримент, Анализ на резултатите и Направата на изводи, като ги илюстрира с конкретен проект по Изобразително изкуство и Математика.

Представяне на идеи за СТЕАМ подхода в детската градина

На 19 май 2023 в салона на основната сграда на ДГ 65 "Слънчево детство" учители от ДГ 184 "Мечо Пух" представиха пред педагогическия колектив на ДГ 65 идеи за дейности в детската градина, които са базирани на СТЕАМ подхода. Предложените идеи по различни образователни направления са събрани от учителите на ДГ 184, като са съобразени с особеностите на възрастовите групи.
Те са описани в методически сборник, който е достъпен тук.
Аналогичен сборник бе създаден от учителите на ДГ 65, който е достъпен тук.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню