Вътрешни правила - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Вътрешни правила

Дейности > Админстративни > Профил на купувача
 
 

Заповед за утвърждаване на ВП за поддържане на Профил на купувача.

Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача.

Заповед за утвърждаване на ВП за организация на работата и изпълнение на дейностите по възлагане на ОП.

Вътрешни правила за организация на работа и изпълнение на дейностите по възлагане на ОП.


Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ДГ №65 "Слънчево детство".

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню