"Учене чрез конструиране в детската градина" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"Учене чрез конструиране в детската градина"

Дейности > Проекти > Erasmus+
 

Учене чрез конструиране в детската градина

Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA201-079184.
От 1 септември 2020 година детската градина започва работа за първи път по международен проект с партньори от Австрия и Финландия. В рамките на този двугодишен проект съвместно с организации, занимаващи се с обучение на учители, ще бъде разработена методология за използване на конструктивен материал при реализиране на различни дейности, свързани със задължително обучение. Учители от ДГ 65 "Слънчево детство" ще участват в специализиран курс в град Хелзинки, Финландия, където ще се запознаят с различни конструктивни материали, които са подходящи за работа в детската градина.

Запазен знак на проекта
След обсъждане с партньорските организации и детските градини, бе одобрено лого на проекта, в което присъства неговото име и текст, указващ по коя програма се реализира. Като графични елементи са използвани стилизирани изображения на лего блокчетата, тъй като конструктивния материал, с които ще се работи в рамките на проекта е Лего Дупло. Това бе решено след провеждането на онлайн среща с всички участници, на която бяха представени различни конструктувни материли, с които се работи в детските градини.

Вътрешно обучение за работа с Лего Дупло
Със средства по проекта бяха закупени комплекти Лего Дупло, с които учителите се запознаха по време на вътрешно обучение за работа с конструктивния материал. То се проведе през месец януари 2021 година в рамките на няколко дни. Учителите се запознаха с елементите на различните комплекти и обектите, които могат да се изграждат с тях. В разговор бе обсъдено как най-пълноценно те могат да бъдат използвани за подмогане усвояване на учебното съдържание от образователните направления в детската градина.
Срещите за обсъждане на теми от учебното съдържание с използване на Лего Дупло продължиха и през месец февруари 2021 година, като усилията на учителите бяха насочени към конкретизиране на темите за всички възрастови групи и стандартите от ДОС,  с които те кореспондират.

Първите учебни карти се използваха преди Великден
В седмицата преди Великденските празници, учителите от ДГ 65 "Слънчево детство" експериментираха с децата работата по различни модели, свързани с отбелязването на Великден. Децата с ентусиазъм и нескрита радост се справиха в поставените задачи за конструиране на великденски яйца, патета, кошнички.
За да направят успешни занимания учителите се срещнаха с представител на обучаващата организация партньор ДЗЗД "Обучение", който има разясни идеята на всяка една карта за различните възрастови групи и как тя трябва да се прилага в педагогическа ситуация.

Обучителен курс в Хелзинки, Финландия
От 29 юли до 01 август 2021 година се проведе обучителният курс С1 по проекта на тема "Образователни конструктивни материали за деца - състояние и потенциал", в който се включиха четирима педагогически специалиста от ДГ 65 "Слънчево детство" и учители от партниращите организации. В рамките на четиридневното обучение се разгледаха възможности за използване на различен конструктивен материал, като се започне от работа с естествени материали, продукти от ежедневието и се завърши с готови конструктивни комплекти. Специално внимание бе отделено на Лего Дуплото, като бяха разгледани неговите основни характерстики и възможности за приложимост в детската градина. В рамките на обучението, детските градини представиха своя опит от използването на конструктивни материали при работа с децата.

Обучителен курс в София, България
От 21 до 24 октомври 2021 година се проведе обучителният курс С2 по проекта на тема "Интегриране на конструктивни дейности в учебните програми на детските градини", в който се включиха шест педагогически специалиста от ДГ 65 "Слънчево детство" и учители от партниращите организации. Обучението се проведе в ДГ 184 "Мечо Пух". Участниците в обучението посетиха детската градина, като имаха възможността да наблюдават педагогически ситуации с използване на Лего Дупло конструктивен материал при учителите Ирена Топалова и
Ваня Алексиева. В рамките на четиридневното обучение се разгледаха различни теми, които могат да се интегрират в задължителното обучение на децата в детските градини с използване на Лего Дупло конструктивен материал.

Работна среща във Виена
На 18 и 19 март 2022 година се проведе работна среща по проекта с участието на всички партньори. В нея бе направен анализ на експерименталния период от тестването на методологията в детските градина. На срещата бе представен опита на всички детски градина. От името на ДГ 65 "Слънчево детство" представянето бе направено от Виталия Коцева и Ирена Топалова. Пратньорите оцениха високо извършената работа в градина. Обобщени резултати от оценките бяха представени от партньора ДЗЗД Обучение. Организатор на срещата бе Епсилон маркетинг.
Във втората част на работната среща бяха обсъдени предстоящите събития за разпространение на резлутати от проекта и уеб сайта, в който са публикувани всички разработени материали.

Семинар за представяне на разработените продукти в проекта
На 11 май 2022 в Актовата зала на 30. СУ "Братя Миладинови" се проведе семинар "Учене чрез конструиране в детската градина", на който се представи постигнатото до момента в работата по проекта. В него се включиха учители от ДГ 184 "Мечо Пух" и ДГ 65 "Слънчево детство", както и експерти от ДЗЗД "Обучение". Гости на семинара бяха учители и директори от столичните училища, студенти от СУ "Св.  Климент Охридски" с преподаватели, свързани със специалностите имащи отношение към предучилищното образование, родители на деца до 7 годишна възраст. Семинарът се излъчваше и на живо в YouTube канала на проекта.

Финална работна среща в Хелзинки
На 5 и 6 август 2022 година в Хелзинки, Финландия се проведе последната работа среща по проекта "Учене чрез конструиране в детската градина". В нея участваха всички партньори по проекта, като ДГ 65 "Слънчево детство" бе представена от Виталия Коцева и Галина Манолова. В рамките на срещата бе отчетена кампанията за разпространение на резултатите, в която нашата градина е била най-активна, и бяха дадени насоки за подготовката на финалния отчет и необходимите документи за него.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню