Проект "Спортуваме заедно“ - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проект "Спортуваме заедно“

Дейности > Проекти > Общински

„Спортуваме заедно“
  Проектът се реализира в рамките на Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община, по първа стратегическа цел  „Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина“ и в подкрепа на инициативата „София - Европейска столица на спорта“. Той стартира на 01 юли 2020 г., като продължава до 30 октомври 2020 г.
  Основа цел на проекта е да разширим спортни дейности, които децата от ДГ 65 „Слънчево детство “ могат да  практикуват  на територията на детската градина. При реализиране на  проекта ще се обезпечи възможността да се приложат физически дейности, свързани с развитие на двигателната култура, които са по-нетрадиционни, като йога, народни танци, шах  и спортно подготвителни игри на открито.
  В рамките на проекта ще се организират и проведат вътрешни, за всяка една възрастова  група състезания  по различни видове спорт, педагогически ситуации с използване на електронни учебни материали за запознаване с атрактивни, непопулярни  видове спорт.  На 17 септември 2020 година, ще се проведе голям спортен празник под надслов „Спортуваме  заедно“, в който ще участват всички деца от ДГ 65.  

На 17 септември 2020 г. в двора на детската градина се проведе спортен празник под надслов „Спортуваме  заедно“. На различните площадки на територията на детската градина, спазвайки изискванията свързани с разпространилия се Коронавирус в страната, деца от 1-ва до 4-та група демострираха двигателни навици и физически качества от различни спортове: футбол, йога, народни танци, шах  и спортно-подготвителни игри на открито. Родителите изявиха желание за участие в подготовката и реализирането на празника, но предвид мерките по време на извънредното положение, не присъстваха.
При закриването на празника директорът на ДГ 65 „Слънчево детство“ г-жа Виталия Коцева и главният учител г-жа Мариана Миткова връчиха на всички деца свидетелства за участие в спортния празник .

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню