Логопедични занимания - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Логопедични занимания

Дейности > Учебно-възпитателни
 

В детската градина работят 3-ма логопеди, които обхващат децата от  4 до 7-годишна възраст.
Логопедът е специалист, който се занимава с терапия на нарушенията на звуковете в устната реч, както и с езиковите нарушения. Въз основа на индивидуалните потребности на децата, той изготвя стратегия за преодоляването на трудностите им при комуникацията с връстници и възрастни.

Цветомила Ценова е магистър логопед, завършила образованието си в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград със специалност "Логопедия и СРР". От момента на завършването си досега има 5-годишен трудов стаж по специалността. В 65ДГ започра работа през ..., като избира да работи тук, защото смята, че именно тук има възможност да разгърне свойте възможности и да използва пълноценно натрупаните знания и умения като продължава да прилага собствените си виждания при работа с децата.

 
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню