Проект "Детски песнички за весели празници" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проект "Детски песнички за весели празници"

Дейности > Проекти > Erasmus+

ДЕТСКИ ПЕСНИЧКИ ЗА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ
проект по програма Erasmus+, KA210-SCH - Малки партньорства,
с регистрационен номер 2022-BG01-KA210-SCH-000101365

 

От 1 януари 2023 до 1 юли 2024 година се реализира проектът с партньорство на детска градина Psu Yahya Kemal - Skopie от град Скопие, Република Северна Македония и младежката организация "МоКактус" от София, с която вече детската градина е работила по проекта "Кликни и се раздвижи" на Столична община. Целта на проекта е децата от двете държави участници да научат повече за песните, които се пеят по повод различни фолклорни празници. Очакванията са в децата да бъде изградено усещането за близост между двата народа. Това ще бъде постигнато, като между двете детски градини се обменят видеозаписи на музикални изпълнения по повод различни празници. За да се реализира тази дейност, участниците в проекта учители ще бъдат обучени да видеозаснемат и обработва заснетия видеоматериал, като използват цифрова видеокамера,  специализирани микрофони за аудиозапис на терен, зелен/син екран за създаване на виртуално студио, видео осветление, специализиран софтуер.
Обучението за работа по видеозаснемането и обработката ще бъде извършено от младежката организация „МоКактус“
. Учителите преминали обучението ще могат сами да заснемат и обработва различни мероприятия, случващите се на територията на детската градина, както и да създават ефектни виртуални концерти. По този начин във времето ще се създава дигитален медиен архив.
Обработените видеозаписи ще бъде публикувани в платформата eTwinning, където ще бъде създаден проект, който ще допринася за разпространението на постигнатите резултати.

 
 

Първа работна среща по проекта в София

 
 

На 10 и 11 февруари 2023 година в София се състоя първата работна среща по проекта. В нея участваха по двама представители от партниращите организации и 5-ма членове на колектива на ДГ 65 "Слънчево детство". Срещата започна с представяне на всеки от участниците в проекта и организациите, които представляват.
В рамките на срещата бе съставен детайлен план за дейностите за реализация по време на проекта и работен календар. Бяха начертани задълженията на всеки един от партньорите и сроковете за тяхното изпълнение. В края на срещата с всеки от партьорите се подписа договор с анекси, в които се регламентират задълженията, отговорностите и бюджета на съответния партньор.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню