2022-2023 - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2022-2023

Дейности > Проекти > Erasmus+
 

От 1 юни 2022 година ДГ 65 "Слънчево детство" започва работата си по проекти в рамките на получената акредитация по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 на Европейския съюз.
Акредитацията е насочена към реализирането на 5 годишен план за квалификация на учителите на детската градина в структурирани курсове в чужбина.
На национално ниво програмата се управлява от Центъра за развитие на човешките ресурси.

В рамките на първата година акцентът в обучението на педагогическите специалисти е в усвояването на знания и умения свързани с интегрирането на информационните и комуникационни технологии в обучението по различни направления. Целта е да се постигне по-ефективен, мотивиращ и интересен образователно-възпитателен процес, което ще доведе до неговата модернизация.
Педагогическите специалисти ще посетят два курса в Манавгат, Турция:
"eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers" и "Digital coloboration with Office 365". Регистрационният номер на проекта е 2022-1-BG01-KA121-SCH-000055092.

Курс "eTests, eAssignments, eGames and other Gadgets for Innovative Teachers"
От 10 до 16 юли 2022 учители от ДГ 65 "Слънчево детство" участваха в структуриран курс на тема "eТестове, еИгри и други закачки за иновативни учители", който се проведе в град Манавгат, Турция. В рамките на обучението педагозите се запознаха с различни онлайн инструменти, които могат да разнообразят поднасянето на учебния материал. Специален акцент бе поставен върху създаването и използването на онлайн игри с обучителен характер, което е много приложимо при работата с интерактивни дисплеи, каквито има на разположение във всяка една от занималните. Обучението се проведе от организацията Europa Route Education, Youth, Sport and Culture Association.

Курс "Digital communication and Collaboaration with Office 365"
От 7 до 13 септември 2022 година учители от ДГ 65 "Слънчево детство" взеха участие в структуриран курс на тема "Дигитална комуникация и сътрудничество с Офис365" в град Манавгат, Турция. В него се разглеждаха теми, свързани с използването на различни приложения от облачната платформа Офис365. Особен интерес представляваха приложенията Forms за събиране на информация от родителите чрез попълване на онлайн формуляр и OneDrive за споделяне на файлове със снимки и видеа, които са направени в детската градина. Обучението се проведе от организацията Europa Route Education, Youth, Sport and Culture Association.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню