Екип - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Екип

Дейности > Учебно-възпитателни
 

За децата в ДГ „Слънчево детство“  се грижат 69 човека, от които 31 педагогически специалисти, 9 медицински сестри и 29 обслужващ персонал.
Педагогическите кадри са  квалифицирани и системно  усъвършенстващи се. 29 от тях са магистри. Почти всички имат защитена Професионално-квалификационна степен:
Първа ПКС
1 учител;
Втора ПКС
3;
Трета ПКС
2;
Четвърта ПКС
10;
Пета ПКС
6.
Една от основните цели на стратегията за успешно развитие на Детското заведение е повишаване квалификацията на педагозите чрез учене през целия живот и активно обучение в посока използване на информационни и комуникационни технологии.


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню