Начало - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Начало

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ

 
 

На 14 май 2024 г. (втоник) от 14:00 часа в 30. СУ "Братя Миладинови" ще се проведе заключителен семинар по проекта ни "Децата строят своите знания и умения чрез СТЕАМ", който реализираме по програма Еразъм+, КД2. На него ще се представят постигнатите резултати през двугодишния период на изпълнение на дейностите. Семинарът се организира от трите български партньора по проекта ДГ 65 "Слънчево детство", ДГ 184 "Мечо Пух" и ДЗЗД "Обучение". Семинарът може да гледате онлайн тук.

 
 

НОВ ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025

 
 

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че Сграда 1 и Сграда 2 на ДГ 65 "Слънчево детство" се намират на един и същи адрес. Двете сгради се намират в едно дворно пространство.
Обявените места за от набор 2021 г. са за Сграда 2.

Н
а 11.05.2024 г. от 10 до 12:30 ч. може да заповядате в ДГ 65 "Слънчево детство" да разгледате занималните на новоприетите деца в 1-ва и яслена група.

 
 

ЗА ДГ 65 "СЛЪНЧЕВО ДЕТСТВО"

 
 

Детска градина „Слънчево детство“ е  с капацитет за около 350-400 деца, разпределени по възраст в 14 групи. Сградната база е в три корпуса, специално построени и оборудвани за целта – просторни, слънчеви, безопасни.
Детското заведение е предназначено за възпитание и обучение на деца от 1- до 7-годишна възраст /до постъпване в първи клас/. Организацията на дневния режим осигурява необходимите условия за физическо, духовно и интелектуално развитие на подрастващите, като гарантира тяхната сигурност, свобода и права, възпитава ги в дух на толерантност, достойнство и уважение.
Режимът в детската градина е целодневен и съобразно с възрастовите необходимости и възможности на децата, в него се редуват моменти за игра, храна, обучение, сън, раздвижване, закаляване.

 
 

Възпитателно-образователният процес в детската градина създава условия за придобиване на знания и компетентности  според ЗПУО,  Наредба № 10/01.09.2016 г. за предучилищно възпитание и Стандартите за предучилищно възпитание /ДОС/, които осигуряват  подготовка на децата за училище.
В цялостната организация е предвидено и време за задоволяване потребностите на децата от допълнителен спорт (футбол, плуване, танци, йога) , чужд език,  и др.
Във връзка с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование, възпитателно-образователният процес в детската градина осигурява условия за интегрирано образование и обучение на деца със специални образователни потребности.
Детска градина „Слънчево детство“ е база на СУ „ Св. Климент Охридски“, което предполага последователност, постоянство и иновативност в работата на педагозите.
Материално-техническата база в детското заведение е на високо ниво, ползваме интерактивни и иновативни методи за игра и обучение на децата, насърчаваме педагозите към непрекъснато самообразоване и повишаване на квалификацията.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню