ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

 

Уважаеми родители,
стационарните телефони 02 870 31 67 - дирекция и 02 871 81 54 - администрация вече са активни.


 
 

Може да заявите присъствие на детето  ТУК.


Уважаеми родители,
линка за записване присъствие на децата ще бъде активен всяка седмица от сряда до петък!
Молим да потвърждавате присъствие за следващата седмица в този интервал.
Присъствие се заявява всяка семица, без значение дали детето е било на ДГ или за първи път ще я посети!

 
 

Детска градина „Слънчево детство“ е  с капацитет за около 350-400 деца, разпределени по възраст в 14 групи. Сградната база е в три корпуса, специално построени и оборудвани за целта – просторни, слънчеви, безопасни.
Детското заведение е предназначено за възпитание и обучение на деца от 1- до 7-годишна възраст /до постъпване в първи клас/. Организацията на дневния режим осигурява необходимите условия за физическо, духовно и интелектуално развитие на подрастващите, като гарантира тяхната сигурност, свобода и права, възпитава ги в дух на толерантност, достойнство и уважение.
Режимът в детската градина е целодневен и съобразно с възрастовите необходимости и възможности на децата, в него се редуват моменти за игра, храна, обучение, сън, раздвижване, закаляване.

 
 

Възпитателно-образователният процес в детската градина създава условия за придобиване на знания и компетентности  според ЗПУО,  Наредба № 10/01.09.2016 г. за предучилищно възпитание и Стандартите за предучилищно възпитание /ДОС/, които осигуряват  подготовка на децата за училище.
В цялостната организация е предвидено и време за задоволяване потребностите на децата от допълнителен спорт (футбол, плуване, танци, йога) , чужд език,  и др.
Във връзка с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование, възпитателно-образователният процес в детската градина осигурява условия за интегрирано образование и обучение на деца със специални образователни потребности.
Детска градина „Слънчево детство“ е база на СУ „ Св. Климент Охридски“, което предполага последователност, постоянство и иновативност в работата на педагозите.
Материално-техническата база в детското заведение е на високо ниво, ползваме интерактивни и иновативни методи за игра и обучение на децата, насърчаваме педагозите към непрекъснато самообразоване и повишаване на квалификацията.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню