Проект "Нов поглед през големия екран" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проект "Нов поглед през големия екран"

Дейности > Проекти > Erasmus+


"Нов поглед през големия екран"

Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1 с регистрационен номер 2020-1-BG01-KA101-078143.

Той е насочен към повишаване капацитета на педагогическия персонал на ДГ 65 "Слънчево детство" - София в областта на преподаването. 10 учители ще бъдат включени в структуриран курс за обучение на тема "Интерактивни средства за смарт обучение", които ще се проведе в Хелзинки, Финландия. В курсът се разглеждат две основни теми: съвременните технически интерактивни средства в обучението и електронни учебни материали за големи интерактивни изображения. Чрез участието си в курса, учителите на ДГ 65 "Слънчево детство" ще придобият необходимите им знания и умения за създаване и използване на качествени електронни учебни материали за големи интерактивни изображения, съобразени със спецификата на възрастовата група. Придобитите знания и умения учителите ще приложат в детската градина, като ще представят наученото пред своите колеги и ще създадат авторски електронни учебни материали за големи интерактивни изображения, които ще използват в пряката си работас децата. Предвиждат се поредица от открити педагогически ситуации в градината със създадените материали. Част от тях ще бъдат видеозаснети и споделени чрез платформа за обмен на видео. В края на работата по проекта ще се организира и проведе семинар за учители, директори и други заинтересовани страни, външни за детската градина.

Участие на учители в структуриран курс в Хелзинки, Финландия
От 18 до 23 август 2020 година в столицата на Финландия - Хелзинки, се проведе курс за учители на тема "Интерактивни средства за смарт обучение". В него от ДГ 65 "Слънчево детство" взеха участие учителите Елисавета Лаловски, Светла Маринова, Николая Куманова, Камелия Николова, Албена Миленкова, Мая Парванова, Теодора Карабонева, Виталия Коцева и Ивайло Иванов. В рамките на 6-те учебни дни, те се запознаха с различни средства, базирани на смарт технологии, които могат да се използват активно в обучението на деца и ученици. Курсът се организира от T-oppi.

Негови лектори бяха университетски преподаватели и действащи учители. Акцент в обучението бе създаването на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения с помощта на специализиран софтуер. В рамките на курса бяха посетени две училища, новата библиотека на Хелзинки, научния музей Heureka и разгледани по-големите забележителности на града.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню