Проект "Е-комуникацията е ключа към успеха" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Проект "Е-комуникацията е ключа към успеха"

Дейности > Проекти > Erasmus+

"Е-комуникацията е ключа към успеха"
Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1 с регистрационен номер 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030672 и стартира от 20 декември 2021 година.
Той е насочен към повишаване капацитета на педагогическия персонал на ДГ 65 "Слънчево детство" - София в областта на използване на дигитални технологии за улесняване работата в колектива и подобряване на комуникацията с родителите. 6 учители ще бъдат включени в структуриран курс за обучение на тема "Дигитално сътрудничество с Office 365", които ще се проведе в Диймен, Нидерландия. В курсът се разглеждат теми, свързани с използване на облачната платформа Office 365 за ефективна и надеждна комуникация и обмен на данни в образователна организация и споделяне на ресурси с родители и други заинтересовани страни. Чрез участието си в курса, учителите на ДГ 65 "Слънчево детство" ще придобият необходимите им знания и умения за ефективна работа в платформата. Придобитите знания и умения учителите ще приложат в детската градина, като ще представят наученото пред своите колеги. В рамките на учебната 2021/2022 година облачната платформа ще бъде внедрена в работата на колектива на детската градина. В края на работата по проекта ще се организира и проведе семинар за учители, директори и други заинтересовани страни, външни за детската градина.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню