2023-2024 - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2023-2024

Дейности > Проекти > Erasmus+
 

От 1 юни 2023 година ДГ 65 "Слънчево детство" започва втората година от работата си по проекти в рамките на получената акредитация по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 на Европейския съюз.
Акредитацията е насочена към реализирането на 5 годишен план за квалификация на учителите на детската градина в структурирани курсове в чужбина.
На национално ниво програмата се управлява от Центъра за развитие на човешките ресурси.

В рамките на втората година акцентът в обучението на педагогическите специалисти е в усвояването на знания и умения свързани с използване на разнообразни дигитални средства в обучението по различни направления и внедряването на Офис365 в работата на колектива. Педагогическите специалисти ще посетят два курса в Манавгат, Турция: "eTests, eAssignments, eGames and other eGadgets for Innovative Teachers" и "Cloud based communication and exchange of information inside and outside of educational organization". Регистрационният номер на проекта е 2023-1-BG01-KA121-SCH-000113373.

Курс "Cloud based communication and exchange of information inside and outside of educational organization"
От 04 до 10 юни 2023 учители от ДГ 65 "Слънчево детство" участваха в структуриран курс на тема "Облачно базирана комуникация и обмен на информация във и извън образователната организация", който се проведе в град Манавгат, Турция. В рамките на обучението педагозите се запознаха с основни приложения от офис пакета, които подпомагат работата на педагогическите специалисти при обмен на информация в колектива, както и с външни за него лица. Обучението се проведе от организацията Europa Route Education, Youth, Sport and Culture Association.

Курс "eTests, eAssignments, eGames and other Gadgets for Innovative Teachers "
От 15 до 21 октомври 2023 година учители от ДГ 65 "Слънчево детство" взеха участие в структуриран курс на тема "еТестове, еОценяване, еИгри и други закачки за иновативни учители" в град Манавгат, Турция. В него педагогическите специалисти се запознаха с онлайн базирани инструменти за създаване на дигитално съдържание, което може да се използва за подпомагане на образователния процес и превръщането му в интерактивна дигитална среда за игра и учене. В рамките на курса се посети частната детска градина Ozel Akdeniz Basari Anaokulu. Обучението се водеше от лектори от обучителната организацията T-Oppi OY от Еспоо, Финландия.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню