Съобщения - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Съобщения

За родителите
 

Плащане на месечни такси
Срок за плащане на таксите за ДГ: от 2-ро до 10-то число на месеца
Съгласно Чл. 54 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, събраните такси следва да бъдат преведени към Общинския бюджет до 10-то число на месеца.
Работно време на касата за плащане в брой в ДГ:
от
07:30 ч. до 15:30 ч. /от понеделник до петък/
Плащане
чрез ПОС терминал  се извършва до 12:00 ч. до 10-то число на текущия месец. След този период плащане не се прави, защото системата генерира лихва.
Допълнителни дейности се заплащат само на каса!
На сайта http://roditel.eu можете да проверявате задълженията си! На същия сайт можете да намерите и друга информация за Вашето дете.
Повече за това можете да видите от тук.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню