"Игра на сенки" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

"Игра на сенки"

Дейности > Проекти > Erasmus+

Уебинар

ДГ 65 "Слънчево детсво" взе участие в уебинар за директори и учители от детски градини на тема "Еразъм +, ключова дейност 1 в детските градини" на 8 май 2020г. в YouTube. Уебинарът беше организиран съвместно с РУО на МОН София-град. На него бяха представени реализирани проекти от детски градини в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1. В рамките на семинара се направи кратко представяне и на самата програма и възможностите, които тя предоставя на детските градини.

     На 14.12.2019 г. се проведе семинар, на който учителите от ДГ № 65 „Слънчево детство“ и ДГ № 185 „Звездичка“ представиха пред колегите си, които не са участвали в мобилността, овладени знания и умения по проектаИгра на сенки.
     Беше проведен дискусионния форум за споделяне на опит от проведения курс "Театъра на сенките като творчески инструмент в образованието " по програма „Еразъм +.
Познанията си в тази насока предаде на присъстващите и Надя Пачилова
- учител в 134 СУ „Димчо  Дебелянов“, София.
       С участието си във форума, учителите  дообогатиха знанията си по отношение на историята и произхода на това изкуство, видовете театър на сенките, изработването на шаблоните, използването на звукови и мултимедийни средства, както и насоки как се организират и провеждат представленията пред родители и други заинтересовани лица.

На 19.11.2019 г. беше проведено вътрешно обучение на колектива за наученото в курса "Театъра на сенките като творчески инструмент в образованието" по проект "Игра на сенки", който се реализира в рамките на европейската програма Еразъм+ . На него учителите, участващи в проекта, представиха чрез презентация знанията и уменията, придобити по време на мобилността в Барселона, Испания. Проведоха се и практически упражнения за изработване на кукли за театър на сенките, които бяха демонстрирани от участниците в курса.

Планираният обучителен курс «Театър на сенките като творчески инструмент в образованието» по проект "Игра на сенки" бе проведен от 28.07 до 2.08.2019г. в град Барселона, Испания. Там учителите работещи по проекта бяха запознати с методи и техники, с които да изработват кукли, като това стимулират творчеството и активността на педагозите при работата им с децата. След практическия обучителен курс, бяха изнесени лекции и презентации за работата на детската градина и за начините чрез, които ще се внедри театъра на сенки при бъдещата работа с децата. Курса завърши с връчване на удостоверения.

За втори път ДГ 65 "Слънчево детство" ще реализира проект в рамките на европейската програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Училищно образование, като неговата продължителност ще бъде отново една година. Темата на проекта е "Игра на сенки", отразяваща съвременният театър на сенките. Участието ни в проекта  ще разнообрази и стимулира иновативни подходи и техники в пряката ни педагогическа дейност с децата.
В рамките на проекта ще се обучат 8 души от педагогическия и ръководен състав на градината в структуриран курс, който ще се проведе в началото на август 2019 година в град Барселона, Испания.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню