Дневен режим - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Дневен режим

Дейности > Учебно-възпитателни
 

07:00 - 08:30

прием на децата

08:30 - 09:00

закуска

09:00 - 10:00

педагогически ситуации

10:00 - 10:30

втора закуска

10:30 - 12:00

педагогически ситуации
допълнителни дейности
престой на открито

12:00 - 12:30

обяд

12:30 - 12:45

подготовка за сън

12:45 - 15:00

сън

15:00 - 15:30

следобедна закуска

15:30 - 16:30

педагогически ситуации
допълнителни дейности

16:30 - 18:30

изпращане на децата
развлечения на открито

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню