Новини - архив - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини - архив

 

Уважаеми родители,
запознайте се със Заповед №РД-01-677 от 27.11.2020 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановяване на присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини и групите за задължително предучилищно образование в училищата.


Уважаеми  родители,
Във връзка със Заповед № РД01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомяваме, че ДГ № 65 "
Слънчево детство" няма да приема деца до 21.12.2020 г. Плащането на месечните такси може да извършвате по банков път - образец на платежно нареждане може да видите тук или посредством Easypay. Указанията за това може да прочетете тук. Касата на детската градина временно няма да работи.

Уважаеми родители,
с цел избягване струпването на родители при плащане на таксите в сградата на детската градина, ви призоваваме да извършвате плащания посредством
Easypay. Указанията за това може да прочетете ТУК.

Уважаеми  родители,
Столична регионална здравна инспекция разпореди Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция, с който може да се запознаете тук.

Уважаеми родители,
MOН определи цялостните насоки за работа в детските градини и ясли за учебната 2020-2021г. в условията на пандемия с COVID-19, с които може да се запознаете от тук.

Указания от Столична община относно приемът на новопостъпили или възобновяващи посещенията си деца в столичните детски заведения.

ВАЖНО!

Уважаеми родители,
Молим да се запознаете с указанията за прием на децата в детски градини и ясли през учебната 2020/2021 г., които публикуваме на страница  първа и страница втора.

ДГ 65 "Слънчево детство" взе участие в уебинар за директори и учители от детски градини на тема "Еразъм +, ключова дейност 1 в детските градини" на 8 май 2020г. в YouTube. Уебинарът беше организиран съвместно с РУО на МОН София-град. На него бяха представени реализирани проекти от детски градини в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1. В рамките на семинара се направи кратко представяне и на самата програма и възможностите, които тя предоставя на детските градини.
Може да гледате уебинара на адрес  https://youtu.be/J5jUUwxhhlQ

На 27.02.2020 г. се проведе тържество по случай Трети  март, Националния празник на България, 142 години от Освобождението на Родината ни.
Родна земя благословена! Земя Аспарухова,  земя на Ботев и Левски, земя Българска!
Поклон пред геройския подвиг на знайните и незнайни герои, които с безкористен идеализъм отдадоха живота си за свободата.!
С красотата на българския фолклор, с възрожденски песни, съхранили решимостта на предците ни да извоюват свободата си, със стихове прославящи подвига и храбростта на националноосвободителното движение възпитаниците от ДГ №65 „Слънчево детство“ почетоха празника!


На 6.12.2019 година беше проведена Годишна конференция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. Тазгодишната конференция под надслов „20 години Център за развитие на човешките ресурси „Еразъм+ Changing lives, Opening minds“ е по-специална, защото с него Центърът отбележи и двадесетгодишнината от своето създаване.
Участие в Конференцията взеха Еврокомисарят по иновациите и младежта г-жа Мария Габриел, вицепремиерът г-н Томислав Дончев, министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев и изпълнителният директор на ЦРЧР г-н Петьо Кънев.

ДГ №65 „Слънчево детство“ взе участие в Коледната работилница, на която бяха представени изделия изработени от децата и учителите от детското заведение.
Тематиката по, която работихме беше под надслов „Фолклорна палитра“, като всеки участник във форума имаше възможност да се докосне до ръчно изработените изделия и сам да изработи това, което му харесва. Лично г-жа Мария Габриел поздрави детската градина и учителите за интересния подход
, който използват за запазване на българските традиции и ценности наред с иновациите към, които е устремена нашата детска градина.


Избрани участници за обучение по проект на Erasmus + "Театър на сенките".
След проведена процедура през месец ю
ни 2019 година за подбор на участници в обучение в град Барселона, Испания на педагогически специалисти от ДГ 65 "Слънчево детство" комисията одобри следните кандидатури:
Виталия Коцева
Цветелина Каменова
Светла Маринова
Галина Желева
Мариана Миткова
Елисавета Лаловска
Венета Кузманова
Албена Дойкова-Миленкова
През месец
юли се проведе тридневен опреснителен курс по английски език.

На 24.04.2019 г. се проведе семинар, на който учители от ДГ 65 представиха пред свои колеги придобитите знания и умения по време на курса "Средства и методи за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", който се реализира в рамките на европейската програма Еразъм +. Учителите от ДГ 65 "Слънчево детство" демонстрираха използване на специални техники за снимане на видео и снимки с непрофесионален фотоапарат и камера, практическа работа с дигитално видео и снимки, както и редактиране на видеоклип, запис и редактиране на звук. Представиха начини за споделяне на снимки, видео и звук с външни устройства и онлайн, като начин за комуникация с колеги, родители и др. посредством новите технологии. Напомниха, че и смартфона е инструмент за улавяне работата на учителя и децата.

 

След проведения обучителен курс "Средства и методите за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", реализиран в рамките на европейската програма Еразъм+, учителите, участвали в проекта, приложиха на практика придобитите умения за видеомонтаж, като заснеха и обработиха видеа на празници, проведени в Детската градина.

Обучение на учители по проект на МОН

На 10-ти и 11.12.2018 г. в ДГ 65 "Слънчево детство" се проведе обучение на 19 педагогически специалисти на тема "Методи и подходи" при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание. Обучението се проведе в рамките на проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", управляван от Министерството на образованието и науката и финансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж".
Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години - 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Обучението бе проведено от РААБЕ България ЕООД.

 

На 22.11.2018г. беше проведено вътрешно обучение на колектива за наученото в курса "Средства и методи за споделяне работата на учителя" по проект "Приложимост на медиите в детската градина", който се реализира в рамките на европейската програма Еразъм+ . На него учителите, участващи в проекта, представиха чрез презентация знанията и уменията, придобити по време на мобилността в Берлин, Германия. Проведоха се и практически упражнения за цифров запис и обработка на педагогически ситуации, които бяха демонстрирани от участниците в курса.

Обучение по проект "Приложимост на медиите в детската градина" - Берлин
От 01-ви до 06-ти септември 2018 година педагозите се включиха в структуриран курс "Средства и методите за споделяне работата на учителя", който се организира от "Youth connected by Sound" в Берлин.
Там те обмениха добри практики за преподаване, запознаха се със структурата на предучилищното и училищното образование и възпитание. Посетиха професионална гимназия за преподаване/подготвяне на асистент-учители за детска градина. На тази среща бяха коментирани социални и образователни теми. Учителите Галина Желева и Цветелина Каменова презентираха пред ръководството на училището и студентите иновативни методи за преподаване в България.


 

Избрани участници за обучение по проект "Приложимост на медиите в детската градина"
След проведена процедура през месец юли 2018 година за подбор на участници в обучение в град Берлин, Германия на педагогически специалисти от ДГ 65 "Слънчево детство" комисията одобри следните кандидатури:
Виталия Коцева
Цветелина Каменова
Светла Маринова
Галина Желева
Мариана Миткова
Елисавета Лаловска
Венета Кузманова
Албена Дойкова-Миленкова
Славка Съртонева
Вера Баташка

През месец август се проведе обучителен курс за опресняване знанията по английски език и специализиран курс за работа с видеокамера.


На 17.04.2018 г. в 56-то СУ "Проф. Константин Иречек", се проведоха семинари с учители от столичните училища и детски градини на тема "Работа с електронни образователни ресурси в учебния процес" - обмяна на добри практики.

 

Там учителките Галина Желева и Цветелина Каменова представиха нови, модерни подходи запреподаване. Според тях чрез въвеждане и разработване на иновативни методи в съдържанието и организацията на обучението се повишава качеството на образованието.

На 23-ти и 24. 11.2017 г. се проведе Четвърта национална конференция "Дигитална учебна среда - ново измерение в образователния процес", организирана от Министерство на образованието и науката съвместно със Синдиката на българските учители, ОУ "Св. Иван Рилски", гр. Перник и РААБЕ. В нея взеха участие Галина Желева и Цветелина Каменова, които представиха презентация на тема "Модернизиране на ученето чрез прилагане на иновативни методи и практики в образователния процес". Те представиха иновативни методи и подходи на преподаване, които се използват в ДГ 65 "Слънчево детство".

 

На 12-ти и 13- ти ноември 2017 г. в Тайпе, Тайван, се проведе международната конференция "Global Technology Leadership & Instructional Technology Summit",  огранизирана от Taiwan Technology Leadership and Instructional Technology Development Association, в която всеха участие над 200 учители от различни държави като Тайван, Китай, Мала Азия, Хонг Конг, Сингапур и други. Специални гости на събитието бяха г-жа Виталия Коцева, директор на ДГ 65 "Слънчево детство", Цветелина Каменова и Галина Желева - учители в ДГ 65. В рамките на конференцията двете учителки получиха сертификати за отлични постижения в разработването на иновативен модел за преподаване.

 

На 20.10.2017 г. се проведе научно-практическа конференция на тема "Смесеното обучение в българското училище - модернизиране на образованието чрез технологиите", организирано от JA Bulgaria, ФНПП и Факултета по класически и нови филологии, СУ "Св. Кл. Охридски". В него взеха участие Цветелина Каменова и Галина Желева, които представиха презентация на тема "Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в подготвителна група/клас чрез използване на вотинг система".
Докладът представя вотинг системата като допълнително педагогическо средство на взаимодействие в подготвителна група/клас. Фокусът е поставен върху широкия спектър възможности, които използването на системата осигурява по посока индивидуализиране и диференциране на образователни цели в процеса на планиране и реализиране на педагогически ситуации с водещи образователни направления "Математика" и "Български език и литература".

 

На 20.04.2016 г. се проведе семинар в Детската градина на тема "Опитът ни след внедряване и прилагане на иновативни образователни технологии"

Целта на семинара бе да се запознаят директори и учители в детски градини с успешни политики за внедряване на иновативни модели и използване на дигитални технологии в образователния процес в предучилищното образование.
Моделите включат демонстрация на работа с интерактивен дисплей, използване на документ камера за  визуализиране на печатно съдържание, вотинг система за активно индивидуално участие на децата и уеб базирана система за проверка на знания.
Г-жа Коцева - директор на детската градина представи презентация на тема "
Опитът ни след внедряване на иновативни образователни технологии".

След това бяха проведени открити педагогически ситуации  в I и IV  ПГ с видеонаблюдение. Опита си в използване на дигитални технологии представиха ДГ 184 „Мечо Пух“ и ДГ 47 „Незабравка“.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню