3б група "Слънце" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

3б група "Слънце"

Нашата детска градина
ни е много любима!
В нея играем, пеем подскачаме
и театри изнасяме.
Кой е Вълк, Ежко, Лиса,
Мечо и Маша умница.
Така минават ни дните -
с усмивки в игрите.
С рисунки на литнали птици,
със слънце, луна и звездици!

 

Екип

Венета  Кузманова
учител

Николина Петрова
старши учител

Ирина  Христова
помощник - възпитател

 

Седмична
програма

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

сутрин

ОС

Музика

КТ

Музика

БЕЛ

БЕЛ

Математика

ФК

Математика

ИИ

след обяд

ИИ

КТ

БЕЛ

ОС

ФК

ФК

 

БЕЛ - Български език и литература
ОС - Околен свят
КТ - Конструиране и технологии
ИИ - Изобразително изкуство
ФК - Физическа култура

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню