2а група "Детелина" - ДГ 65 "Слънчево детство" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2а група "Детелина"

Девиз: Растем щастливи и  ученолюбиви!

Децата получават ласка, любов, грижа, разбиране и помощ. Всички пеят и танцуват заедно, откриват красотата и разнообразието на големия шарен свят. Те са отворени и любопитни за знания и приятелства. В група Детелина цари атмосфера на сигурност, спокойствие и увереност.
Правилата на поведение в групата са:
1. Ние сме приятели добри в учение и игри.
2. Думички вълшебни знаем, когато трябва да ги кажем не се маем: добро утро, довиждане, благодаря, извинявай.
3. Когато някой говори, другите слушат.
4. Ако са те обидили, не крещи, напомни на другарчето да ти се извини.
5. Не се караме, не чупим.

В група "Детелина" организираме празници и развлечения. Децата се срещат с изкуството, танцуват, пеят, влизат в роля. Работата ни е насочена към това да осигурим равен старт на всички деца и успешното им преминаване към училищното образование.

Организацията на дневния режим преминава по следният начин:

От 7 до 8:30 - Прием на децата
08:30 до 08:50- Утринна гимнастика
09:00 до 09:20 - Закуска
09:20 до 10:00 - Педагогически ситуации
10:00 до 10:15 -  Подкрепителна закуска
10:15 до 12:00 - Допълнителни форми на педагогически ситуации, отдих
12:00 до 12:30 - Обяд
12:45 до 15:00 - Следобеден сън
15:30  до 15:45 - Закуска
15:45 до 16:05 - Педагогическа ситуация
16:06 до 18:30 - Свободни игриЕкип

Лора Кирилова
старши учител

Камелия Николова
учител

Татяна Иванова
помощник - възпитател

 

Седмична
програма

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

сутрин

ОС

БЕЛ

ИИ

МАТЕМАТИКА

КТ

МУЗИКА

ИИ

БЕЛ

МУЗИКА

след обяд

ФК

ОС

ФК

ФК

 

БЕЛ - Български език и литература
ОС - Околен свят
КТ - Конструиране и технологии
ИИ - Изобразително изкуство
ФК - Физическа култура

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню